Examining Convenient Systems For Affordable Nfl Jerseys
What s To The Football Tank Top
The Origin And Progress Of Nfl Team - The Arizona Cardinals
The House Of Perfect Sports Bags That Fulfill All Needs

Vintage Hockey Jerseys Brings You In Order To The Golden Days On The Nhl
Wolf Pack Unveils New Football Uniforms

How Sustain Your Hockey Jerseys Clean
Who Is The New Nfl Team
What Develop With You Next Time You re In Order To Be A Football Game
Rss Feeds Feed Your World Wide Web Web Site Affordable Nfl Jerseys With Clean
Find Cheap Nhl Jerseys Online
Dallas Mavericks Take Game 2 93

Green Bay Packers Jerseys For All The Fans
2010 Baseball All Star Game Fan Review
Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Yaşar Kemal Seyahat Bursu 2017-2018 Başvuruları Başladı!

Yaşar Kemal Seyahat Bursu 2017-2018 Başvuruları Başladı!

Yaşar Kemal Yolcu Bursu üniversite çağındaki gençlerin okulda öğrendikleri “Akdeniz’de kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer” türü bilgilerin doğruluğunu gidip yerinde görebilmeleri, saptayabilmeleri, yaşayarak öğrenmeleri için sosyal teşebbüsçü Önder Cırık tarafından 2016 seneninde başlatılmış bir burs programıdır. Yaşar Kemal Yolcu Bursu bir yolcu bursudur ve gençlerin üretmesini amaçlar. Yapılacak olan seyahatin bir emeli ve seyahat bitirdiğinde bu seyahatin bir çıktısı / imalatı olmalıdır. Bu imalat bir hikaye, araştırma, yazı, kitap, kısa film, film, röportaj, resim albümü, müzikal derleme veya sanatsal, ilmi veyahut fikri üretim tarzı her şey olabilir. Seyahatin nihayetinde bursiyer ortaya bu üretimi koymalı ve kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yapılan yalnızca mutlak bir seyahat değil, bu arada özgün bir bulgu ve üretim projesidir.

Burs programı hem yurtiçi, hem de yurtdışı seyahatler için burs vermektedir. İlk defa müracaat yapanlar sadece yurtiçi seyahat bursu için müracaat edebilirler. Yapılan burs başvuruları dört kişiden oluşan seçici heyet tarafından değerlendirilir, o sene bursa hak kazanan talebeler seçici heyet tarafından oybirliği ile seçilir. Yurtiçi yolcusu sona eren bursiyer proje neticelerini seçici heyet ve kamuoyu ile paylaşır. Seçici heyet tarafından yolcu projesinin neticeleri en iyi olarak belirlenen bursiyer sonrası sene yurtdışı yolcu bursu için müracaat yapmaya hak kazanır. Burs kazanan her bir talebeye seçici heyet tarafından bir mentör, başka bir deyişle bir danışman kişi atanır. Mentör, proje süresince bursiyer talebeye yol göstericilik yapar, kendi deneyimlerini paylaşır ve yolcu projesinin idaresiyle alakalı tavsiyelerde bulunur. Bu süreç süresince bursiyer de seçici kurula veya danışmanına yolcu ve proje süreçlerinin seyiriyle alakalı bilgi vermelidir.

Müracaat Müddeti

Yaşar Kemal Yolcu Burs müracaatları yalnızca internet üzerinden alınır. Adaylar müracaat formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak burs müracaatlarını yapabilirler. Adaylar 15 Eylül 2017 CumaTürkiye saatiyle saat 23:49‘a kadar müracaat yapabilir.

Müracaat Şartları

Yaşar Kemal Yolcu Bursu’na müracaat edecek olan adaylar:

• Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalıdır.
• 01.01.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
• Yolcununu yurtiçinde bir yere veyahut yerlere yapmalıdır.
• Sıhhat vaziyeti yolcu etmeye elverişli olmalıdır.
• Yolcununu en geç 31 Aralık 2018 tarihinde bitirecek şekilde tasarılamalıdır.
• Burs müracaatının kabulü halinde burs veren ile kontrat imza atmalıdır.

Bursiyer Sayısı

Yaşar Kemal Yolcu Burs Programı 2017’de en fazla 3 talebeye yurtiçi yolcu bursu verecektir.

Burs Miktarı

Adayların yurtiçi yolcu için isteyebilecekleri maksimum burs miktarı 1500 Türk Lirasıdır. Yurtiçi yolcu projelerini başarılı şekilde bitirip seçici heyet tarafından onay alan adaylar devam eden senelerde yurtdışına yapmayı tasarıladıkları yolcu projeleri için 1500 € meblağında burs müracaatı yapmaya hak kazanırlar. Toplam bütçesi belirtilen bu miktarları aşan projeler değerlendirmeye alınmaz. Burs meblağları bursiyerlerin banka hesaplarına yolcularından en geç bir hafta önce yatırılır. Yapılacağı beyan edilen yolcu projesi gerçekleşmediği takdirde bursiyer, istediği burs meblağının yarısını iade etmekle yükümlüdür.

Bütçe yaparken dikkat edilecek hususlar:

  • Erişim bütçesi toplam bütçenin % 30’undan fazlası olamaz.
  • Konaklama bütçesi toplam bütçenin % 30’undan fazlası olamaz.

Değerlendirme

İlk değerlendirme müracaat müddetinin dolmasını takiben 15 gün içinde 4 kişiden oluşan seçici heyet tarafından yapılır.

Değerlendirme yapılırken;

1) Aday müracaat şartlarını sağlıyor mu?
2) Aday müracaat formunu eksiksiz ve istenildiği şekilde doldurmuş mu?
3) Adayın istediği burs miktarı uygun mu?
4) Aday müracaatını yaparken Türkçe yazım kaidelerine dikkat etmiş, Türkçe dilini güzel kullanmış ve anlatım bozukluğu yapmamaya önem vermiş mi?
5) Tekliflen seyahat projesi mekansal, vakitsel ve bütçesel açıdan uygun mu?
6) Tekliflen seyahat projesi özgün bir proje mi, proje sonunda ele geçirilmesi tasarılanan sonuçlar ve üretim çıktıları gerçekçi mi?

suallerinin yanıtları aranır.

İlk değerlendirmeden sonra kısa listeye kalan adaylarla seçici kurul vaziyete göre yüzyüze veya internet üzerinden mülakatlar yapar. Bursiyer bu mülakat sırasında seçici kurula seyahat projesi konusunda bir sunum hazırlamak ve seçici kurulu bu projeyi yapabileceğine ikna etmekle yükümlüdür. Mesela aday mülakatında proje çıktısı olarak film üreteceğini belirtmiş ise bu sunumda seçici kurula film yapabildiğini gösterebilmelidir. Aday 4 kişilik seçici kurulun tamamının onayını almak zorunda olduğundan bursa hak kazanan adaylar oybirliği ile seçilir. Bursu kazanan adaylara seyahat projesini yürütmesi ile ilgili kendisine yardımcı olmak ve onu yönlendirmek üzere seçici kurul tarafından bir mentör (danışman) atanır.

Yaşar Kemal Seyahat Bursu Başvuru Formu

Türkçe makale özgünleştirme e-burs.net tarafından yapılmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir