Wholesale Jerseys China Completes The Need For Jersey Lover
Nfl Jerseys Are Merely For Men
Mlb Trade Rumors Part Two
Thinking About Quick Systems In Nfl Jerseys
Where Motors Atlanta Wholesale Urban Heat-Transfer Clothing
Why Vehicles College Football
Sports Industry Takes T-Shirt Fashion To Next Level
Popular Epidermis Basketball Jerseys
Things Look At When Buying Cheap Jerseys
Ravens Helped The Jaguars To Absolve The Five Game Losing Streak

Best To Be Able To Purchase Football Shirts
Remember Forever The Big Game For 2011 Nba All-Star
Myriads Of How To Find Cheap Nfl Jerseys
Csu Football Edges Out Smash
Football House Party Ideas -Sure To Develop A Touchdown With Your Guests
Big Weekend For Many Texas A M Sports
Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Tıp Bursları Başvuruları Başladı!

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Tıp Bursları Başvuruları Başladı!

Merhum bağışçımız Dr. Orhan Birman burs fonundan aşağıda belirtilen konularda, tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas dahilinde bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirecek ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden müessesede uygulamaya koyacak müessesesinin desteklediği başarılı ama parasal imkanları kısıtlı uzman tıp doktorlarına 2017–2018 öğretim seneninde araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu verilecektir.

BURSUN KAPSAMI: 

Burslar;

A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda,

1.    Acil Tıp,

2.    Halk Sıhhati,

a.   Epidemiyoloji

b.   Sıhhat Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (Health Care Information Technology)

3.    Neuorodegeneratif Hastalıklar,

4.    Moleküler Tıp,

          a.    Genetik

          b.    Patoloji

          c.    Metabolizma

          d.    Mikrobiyoloji

5.    Moleküler Genetik Üst Çatısı Altında Fark İhtisas Alanlarında,

6.    Enfeksiyon Hastalıkları,

         a. Pediatrik

         b. Yetişkin

7.    Yoğun Bakım,

         a.    Pediatrik,

         b.    Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)

8.    Adli Toksikoloji (Forensic Toxicology),

9.    Farmakoloji,

10.  Dermatoloji,

11.  Romatoloji,

12.  Rehabilitasyonda Stem Cell (Kök Hücre) uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji) 

Eğitim veren sıhhat müesseselerinin İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında teklifleri değerlendirilecektir. 

Bilim dallarında müessesenin desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.

BURS İLANI:

Burslar, her sene Kasım, Aralık, Ocak aylarında tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri aracılığı ile duyurulur.

BURSUN MÜDDETİ:

Bursun müddeti 6 aydan az olmamak üzere en fazla iki yıldır. Aday, müracaatında ne kadar müddete ihtiyacı olduğunu belirtir.

BURSUN ASALLARI:

 • Bursiyer, burs müddeti içinde yalnızca bir dış ülkede, ancak o ülkenin bir veya en fazla iki merkezinde çalışabilir.
 • Burs sayısı her yıl Vakıf İdare Heyeti tarafından, o yıl ki bütçe olanaklarına göre belirlenir.
 • Burs, hayat giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt fiyatları (tuition) karşılanmamaktadır.
 • Burs, ülkemizde sıhhat hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
 • Çalışmak istediği konunun, çalıştığı müessese veya bölüm tarafından ihtiyaçları dahilinde olduğunun belirtilmesi,
 • Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı müessesenin, çalışma alanının kendisi, etrafı ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve olası olduğu takdirde konu konusunda olarak bünyelerinde kadro meselesi olmayacağını belgelemesi,
 • Ülke dışında eğitimin yapılacağı kurumdan; çalışma konu ve kapsamının kabul edildiğini ve bu konuda yapılacak her türlü eğitim (doktora dersleri hariç) tatbikat veya sarf için rastgele bir fiyat talebinin olmayacağını belirten bir yazıyı tedarik etmesi gerekir.

ADAYLARDA MÜRACAAT İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:

 • T.C. yurttaşı olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye’deki tıp fakültelerinden en az iyi derece ile mezun olmak,
 • Tıpta ihtisasını bitirmiş olmak,
 • Hali hazırda tıp fakültesi hastanelerinde ve/veya eğitim hastanelerinde görevli bulunmak ve müessesesi tarafından aday gösterilmiş olmak,
 • Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

 

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 • Müracaat formu
 • Teferruatlı özgeçmiş
 • Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık resim,
 • Tıp öğrenimi müddetince alınan dersleri, notları ve muvaffakiyet vasatisini gösteren resmi vesika (transkript),
 • Tıp diplomasının tasdikli örneği,
 • Tıpta ihtisas diplomasının tasdikli örneği,
 • Tıpta ihtisas eğitimi müddetince ilmi yayınları, katıldığı kurultaylar ve verdiği deklarasyonların listesi ile sicil notu,
 • Tıp öğrenimi müddetince adayı tanıyan iki öğretim azasından alınacak referans mektupları,
 • Ülke dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl erişeceğini belirten aday tarafından detaylı yazılmış bir sayfalık rapor,
 • Akseptans alınan kurumun eğitim alacağı konuya uygun olduğunu belirten bölüm başkanının veya muayenehane şefinin referansı,
 • Hali hazırda çalışmakta olduğu kurumda; çalıştığını, dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini ve tekliflen projenin gerçekleşmesinin kurum ve ülke için faydalı olacağına ait Dekanlık veya Başhekimliğin onayını gösteren belgeler,
 • Gideceği yabancı ülkedeki öğretim ve araştırma kurumundan kabul belgesi (akseptans) almak,
 • Öğrenim göreceği yabancı dile yeterli derecede vakıf olduğunu belirten geçerli bir belge (Sözgelimi; Doçentlik Yabancı Dil İmtihanı, Devlet Memurları İmtihanı, IELTS veya TOEFL) vermek veya Türk Eğitim Vakfı’nın öngördüğü bir dil imtihanından geçmiş olmak.

Belgeleri kapsayacak aday dosyalarının 28 Şubat 2017 tarihine kadar TEV’e eriştirilmesi gereklidir.

Posta Adresi:

TÜRK EĞİTİM VAKFI

Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111–8

34349-Gayrettepe-İSTANBUL

BURSİYERLERİN SEÇİMİ:

Yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu belgeleyen ve ülke dışındaki müesseselerden kabul vesikalarını temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirlerarası ve şehir içi vb. giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların müracaatlarını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, net kararı TEV İdare Heyeti verir.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na, TEV Genel Merkezi’nde veya Şube Başkanlıkları huzurunda hazırlayacağı taahhütname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini bitirdikten sonra şipşak yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Bursiyerler öğrenimleri müddetince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını yurda dönüp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler. Mülakat Komisyonu, bursiyerin en iyi düzeyde eğitim alıp almadığını takip için her adaya komisyon içinden bir danışman atar. Bursiyer, danışmanına her üç ayda bir çalışmaları konusunda rapor gönderir (Danışman, bursiyerin çalışmaları konusunda olarak her üç ayda bir hazırlayacağı faaliyet raporu ile TEV’i bilgilendirir).

Ülke dışında kalış müddeti iki yıl olan bursiyerler, birinci yılın nihayetinde, çalışmalarını sürdürdükleri kurum ile yurt içinde bağlı bulundukları kurumdan tedarik edecekleri, sürelerinin bir sene daha uzatıldığını belirten yazıları Vakfa gönderirler. Araştırma çalışmalarını bitirip yurda dönen bursiyer, ülke dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı belgeyi Türk Eğitim Vakfı’na verecektir.

Müracaat İçin Tıklayınız: http://yurtdisi.tev.org.tr/

Dosyaya İlave edecek Form 2

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir