Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Şebinkarahisarlılar Derneği Bursu

Şebinkarahisarlılar Derneği Bursu

Giresun’un bir kazası olan Şebinkarahisar talebelerine her sene düzenli olarak burs vermektedir.

Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği Burs Şartları

 • Burs, bir senelik müddet için verilecektir.
 • 2’nci sene bursun devam edip-etmemesi, burs alan talebenin okuldaki başarısı, Dernek Tüzük ve imkanları göz önüne alınarak her sene için ayrı olarak değerlendirilecektir.
 • Burs talep eden talebe, birisi velisi olmak üzere en az bir kişiyi ortak borçlu ve müteselsil kefil gösterecektir.
 • Bu asallara göre Dernekçe tertip etmiş form arzuhal ve taahhütname burs isteyen ile kefillerin ceimza edilmiş olacaktır.
 • Burs karşılıklı olup, öğrenim gördüğü okuldan mezun olduktan sonra, aradan iki sene geçince, burs isteyen talebe Dernekten almış olduğu bursun tamamını bir sene içinde Derneğe ödeyecektir.
 •  Dernek İdare Heyetlerinde görev alanlar, kefil olamayacaklardır.
 • Burs isteyen talebenin, rastgele bir nedenle öğrenim gördüğü okul ile ilişiğinin kesilmesi veyakendiliğinden okuldan ayrılması halinde aldığı krediyi, ilişiğinin kesilmesini takip edenay başından itibaren altı ay içinde ve defaten Derneğe ödeyecektir.
 • Rastgele bir nedenle Dernek faaliyetinin bitmesi halinde, alınan kredi, Dernek ana tüzüğüne göre mal varlığının bırakıldığı müessese ve kuruluşlara aynı şekil ve koşullarla ödenecektir.
 • Dernek istediği takdirde bütün talebelerle tek tek mülakat yaparak kendilerini bilgilendirecektir
 • İş bu Şartnamede öngörülen hususlarda boşluk veya anlaşmazlık bulunması halinde, Türk Ticaret, Türk Borçlar Yasaları ile Umumi Kararlara göre hareket edilecek ve bu vaziyette İstanbul Mahkeme veya icra Dairelerinin salahiyeti peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Teferruatlı Bilgi için: www.sebinkarahisarlilardernegi.com adresini ziyaret edin.

  Türkçe makale özgünleştirme otospin.com tarafından yapılmıştır.

  Dikkatinizi Çekebilir

  Türk Eğitim Vakfı Garring Vakfı Danimarka Bursları

  Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan 2018–2019 öğretim seneninde; parasal imkanları hudutlu, başarılı gençlere Danimarka’da, ...

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir