Make Gift-Giving Special With Youth Nfl Football Jerseys

Nfl Gifts - A Fantastic Gifting Idea For Nfl Fans
Saint Charles County Amateur Sports Hall Of Fame
How To Recognize Fake Nfl Jerseys
Some Eco-Friendly Choose Nice Soccer Jerseys
For The Houston Cougars Tonight s Memphis Game Shows The Past Present And Future
Buffalo Bandits To Auction Game
Top Ten Mlb Gifts Baseball Fans Would Love
Buffalo Bandits To Auction Game
Where Motors Atlanta Wholesale Urban Heat-Transfer Clothing
Mlb Trade Rumors Part Two
Tcu Baseball Closes 2009 Home Schedule With Series Against Utah This Weekend
Soccer World Cup Jerseys - For Buy Soccer Jerseys Showing Your Support
Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV) 2017-2018 Burs Başvurusu Başladı!

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV) 2017-2018 Burs Başvurusu Başladı!

Mermi Kalem Eğitim Vakfı (KEV), Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, ulusal duygulara sahip, sağlam karakterli ve emin, başarılı ancak parasal desteğe gereksinimi olan “Eğitim Fakülteleri” ve tezsiz yüksek lisans eğitimi alıp, öğretmen olarak atanabilme hakkına sahip bilim dallarında eğitim gören, üniversite ve akademi talebelerine yükseköğrenim bursları verecektir.

Yüksek Öğrenim Talebeleri için ; Vakfımızca 15/09/2017 tarihine kadar burs müracaatları kabul edilerek ; Ekim 2017 tarihi sonuna kadar talepler değerlendirilecek ve sonuçlar duyurulacaktır.

Özel Burslar :

1.    Eğitim Fakülteleri talebeleri dışında ki talebelere, bağışçılarımızın istekleri doğrultusunda, okulu ve burs miktarı farklılık gösteren burslar verilebilir.

2.    Vakfımızca ” İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa ” hatırasına her sene iki öğretmen adayına burs verilmektedir.

Adaylık Şartları:

1.     T.C. yurttaşı olmak,

2.     Yeterli parasal imkanlara sahip olamamak, ((Mal varlığı ve gelir vaziyetine göre parasal desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren rastgele bir işte çalışmamak ve başka bir dernek, vakıf, kamu veya özel müesseseden aylık, fiyat veya burs almamak. Yalnızca harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir.)

3.     Son okuduğu eğitim müesseseninden tavsiye mektubu almak,

4.     Muvaffakiyet Şartları ;

Ortaöğretim için ;

a) Anadolu Öğretmen Liseleri 05/06/2014 tarihinden itibaren Anadolu Lisesi olmasından dolayı burs verilememektedir.

Yükseköğrenim için ;

a) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar : Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
(O öğretim döneminde okula giren toplam talebe sayısının ilk yarısı içinde olmak)

b) Ara sınıflar : Başarısız dersi olmamak ve genel muvaffakiyet vasatisi 4 üzerinden en az 2,5 olmak. 100 üzerinden not verilen üniversitelerde de en az 65 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not vasatisi uygun olduğu halde 2′den fazla başarısız dersi olanlar müracaat yapamaz.)

Not : Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar ile aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan istifade edemez.

Müracaat ;

I- Burslara müracaat tarihi her sene YK kararı ile web sitesinde yayınlanır

II- Mermi Kalem Eğitim Vakfı burs müracaat formu www.kursunkalem.org.tr adresimizden doldurulup, vakfa e-posta olarak gönderilecek, ayrı olarak yazıcıdan çıktısı alınarak istenilen dokümanlarla beraber Mermi Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği’ne teslim edecektir. (Formu ekleri ile birlikte Mermi Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği’ne teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmaz.)

►Burs Başvuru Formu (Üniversite)

►Burs Başvuru Formu (Anadolu Öğretmen Liseleri)

İlave edecek Belgeler ;

Adaylar, www.kursunkalem.org.tr adresinden temin edip bitirecekleri burs başvuru formuna ;

  •  Yüksek öğretime yeni kayıt yaptıranlar imtihan netice dokümanının örneği ve öğrenci dokümanını,
  • Ara sınıflarda öğrenim görenler; öğrenim müddetince aldıkları dersleri, notları, genel not vasatisini gösteren kendi öğretim müesseseninden onaylı not dökümü dokümanını (transkript),
  • Adli sicil kaydını,
  • Vukuatlı nüfus kaydını,
  • İkametgah dokümanını,
  • Son okuduğu eğitim müesseseninden tavsiye mektubu,
  • Ailenin mali vaziyetini gösteren dokümanları (verildiği yerden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir ve emlak beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanların ise sosyal güvenlik müesseseninden aile reisi yerine alınacak gelirsizlik dokümanı vb.) ilave ederek, bursiyer seçme komisyonuna eriştirmek üzere Mermi Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği’ne verirler.

Tüm öğrenciler; öğrenci dokümanı ile ailenin mali vaziyetini gösteren dokümanları (verildiği yerden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir ve emlak beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanların ise sosyal güvenlik müesseseninden aile reisi adına alınacak gelirsizlik dokümanı vb.) ilave ederek, bursiyer seçme komisyonuna eriştirmek üzere Mermi Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği’ne verirler.

Bursiyer Seçimi :
Bursiyer seçme komisyonu, başvurular arasından yukarıda izah eden adaylık koşullarına göre KEV tarafından ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, seçilen adayları KEV Genel Sekreterliği‘ne bildirecek ve net sonuçlar Mermi Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği‘nce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyurulacak, ayrıca KEV‘in web sayfasından izleyecektir.

Bursun Ödenmesi :

Burs kazandığı kendilerine ilanlan adaylara, ihtiyaç duyulan belgeler bitirdikten sonra, öğretim yılı başından geçerli olarak en geç 1 ay içerisinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri 9 ay müddet ile yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kendi adlarına KEV tarafından bildirilecek bir bankada hesap açarlar ve burs ödemeleri bu hesaplara yapılır.

Yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık: 300 TL‘dir.

Bursun Kesilmesi :

Burs, her ders senesi nihayetinde başarılı olduğu belgelenen ve KEV tarafından sene içerisinde tertip eden etkinliklere katılmış olan ve kendi öğretim müesseseninde sosyal mesuliyet projelerine katkıda bulunan talebelere, normal öğrenim müddeti süresince verilir. Kendi öğretim müesseselerinde son sınıfta olan talebelerin bursu, Haziran ayı nihayetinde kesilir.

Vicdani Yükümlülük :

Öğrenimini bitiren her burslu, KEV tarafından kendisine yapılan ödemeler meblağını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka talebenin yetişmesi için KEV aracılığı ile burs vermeyi veyahut başkasının KEV‘e bağış yapmasını sağlamayı ve KEV‘in etkinliklerine katılımını sürdürmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

Türkçe makale özgünleştirme e-burs.net tarafından yapılmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir