Things To Consider When Buying Cheap Jerseys
Al Davis Raiders Football Synonymous With Black Culture

Professional Practice Make Mlb Players Perfect
Great Fashion Statements Nfl Jerseys
Stephen Strasburg Shines In Mlb Debut A Day At Nationals Park
Reasons Shop For College Dog Jerseys
Sports Party Ideas - Have A Ball Along With This Party Theme
Football Has Returned To Milwaukee The Very Specials During Packers Games
Who Else Wants A 100 Free Nfl Jacket
Use Your Kid s Favorite Clothing To Create Personalized Keepsakes
Hottest Collecting Steelers Jerseys Online
Tim Tebow Remains Top-Selling Nfl Jersey
How Assistance Your Hockey Jerseys Clean
Best To Be Able To Purchase Football Shirts
Nothing Wrong With Logos On Wnba Jerseys
Super Bowl Party Recipe Favorites For Many Ages

Soccer Jersey - Is Identity For This Game
Where As Part Of Your Personalized Ncaa Football Jerseys
Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Köksal Eğitim Vakfı 2017-2018 Burs Başvuruları Başladı!

Köksal Eğitim Vakfı 2017-2018 Burs Başvuruları Başladı!

Vakfın bu yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı kaynaklardan tahsis edeceği eğitim bursları, vakfın idare heyeti tarafından burs verilecek eğitim müesseseleri, her birine tahsis edilecek burs sayısı ve aylık burs meblağının tespit etmesini takiben her sene Eylül ayından itibaren belirlenen eğitim müesseselerine duyurulur. Gerektiğinde, talebelerin göreceği şekilde asılacak duvar afişi ve diğer iletişim yolları ile de burs ilanları yapılabilir.

Burs Verilecek Talebelerin Nitelikleri

 • >T.C. yurttaşı olmak,
 • >Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
 • >Lisans eğitimi için parasal desteğe ihtiyacı olmak,
 • >Kazanç getiren rastgele bir işte çalışmamak,
 • >“Yarışmalarda ödül kazanmak bursa mani teşkil etmez.”
 • >Başka bir resmi veya özel müesseseden burs almamak,
 • >Uzaktan öğretim talebesi olmamak,
 • >Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
 • >Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Bursların Yükümlülüğü

KEV bursları karşılıksızdır.

Talebelerin Seçimi

Burs başvurulurı her yıl ilanlarda belirtilen tarihlerde kabul edilir. Köksal Eğitim Vakfı’nın
resmi internet sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Müracaat Formu” çıktısı alınıp doldurularak aşağıdaki ek vesikalarla beraber Köksal Eğitim Vakfı sekreteryasına evvelce belirtilen tarihe kadar posta yolu ile veya elden teslim edilir.

İstenilen Evraklar

www.kev.org.tr adresinden indirilebilecek “KEV Burs Müracaat Formu”na ilaveten;

a. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b. 1 adet vesikalık resim,

c. Öğretim müesseseninden aktüel olarak alınmış, onaylı talebe vesikası,

d. Cumhuriyet Savcılığı’ndan aktüel olarak alınmış sabıka kaydı vesikası,

e. Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM netice vesikalarının fotokopisi,

f. Hali hazırda akademi öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim müesseseninden aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not vasatisinin gösterildiği vesikanın öğretim müesseseninden onaylı bir örneği),

g. Aile vaziyeti; anne ve babanın işi, ailenin senelik veya aylık kazancı (aylık bordroları örnekleri, vergi levhası, aylık vesikası), varsa kardeş(ler) in vaziyeti,

h. Burs müracaat formunun doğru doldurulduğuna konusunda “Doğru Beyan Arzuhali” imza adıp gönderilecek.

Bu bilgiler her talebe için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan müracaatlar arasından KEV Yönetim Heyeti’nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı

Sonuçlar alakalı eğitim müesseselerine yazılı olarak; burs almaya hak kazanan talebelere ise telefon veya e-mail yoluyla bildirilir.

Bir Evvelki Eğitim Öğretim Seneninde Burs Alanlar

Bir evvelki öğrenim senenini vakıf bursu ile bitiren öğrencilere,  “Bursların Kesilmesi” başlığında yer alan maddelere ters olmadığı sürece devam hakkı tanınır.

Bursların Kesilmesi

Burs alan öğrencilerin bursları aşağıda belirtilen maddeler gerçekleşir ise, Vakıf Yönetim Heyeti kararı ile kesilebilir:

a) “Burs verilecek talebelerin nitelikleri” başlığında yer alan maddelere haiz olmadıkları sonradan anlaşılan talebeler,

b) Lisans eğitimi müddeti içinde genel not vasatisini 2.00’ın altına düşüren ve almış olduğu dersten 2 kez başarısız olan öğrenciler,

c) Vakfa bilgi vermeden, başka müessese ve kuruluştan burs alan öğrenciler,

d) Vakfa bilgi vermeden, okuduğu üniversite veya öğrenim dalını değiştiren öğrenciler,

e) Vakfın istediği vesikaları göndermeyen talebeler,

f) Lisans öğrenimi esnasında 1 sömestir için uzaklaştırma cezası verildiği deklarasyonlan talebeler.

Bursiyer Talebelerle İlişkiler

Vakıf ile bursiyer talebeler arasında gerek öğrenim döneminde, gerek mezuniyetlerinden sonra ilişkilerin sürdürülmesine, parasal ve içsel dayanışmanın geliştirilmesine önem verilir. Vakıftan burs alarak mezun olan öğrenciler mezuniyetlerini takiben, işe girip maddi olarak olanak bulduktan sonra Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunmayı, imkanları ölçüsünde öğrenciler okutmayı gönüllü bir yükümlülük olarak benimser.

Sosyal Faaliyet ve Tanıtma

Her yıl bursiyer öğrencilerle en az bir toplantı tertip ederek, bursiyerlerin birbirleri ve vakıf yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.

Burs Verilebilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Eğitim Kuruluşları

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi

Burs Verilebilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Bölümler

 • Endüstri Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • İşletme
 • İktisat
 • Müzik Sanatları
 • Güzel Sanatlar
 • Sahne Sanatları

Türkçe makale özgünleştirme e-burs.net tarafından yapılmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir