Where To Locate Wholesale Urban Heat-Transfer Clothing
Father s Day Gift Tips For The Sports Fanatic
Choose Cincinnati Bengals Jerseys To Show Your Support
Kid s Room Decorating Ideas - Design Ideas For Sports Wall Stickers

Create Personalized Custom Football Jerseys
Tim Tebow Remains Top-Selling Nfl Jersey
Females Also Can Have Enjoyment Of Nfl Football Games
Dallas Mavericks Take Game 2 93
Collecting Game Worn Hockey Jerseys - Connection Towards The Ice
Nfl Jerseys From China Jerseys That Fit To Your Budget
Top Selling Nfl Jerseys
Wholesale Hockey Jerseys Deliver You Brand-New Feeling
Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Elginkan Vakfı (Elginkan Holding) Burs Başvurusu Başladı!

Elginkan Vakfı (Elginkan Holding) Burs Başvurusu Başladı!

Elginkan Vakfı Bursları, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve parasal olanakları yetersiz talebelere verilmekte, karşılıksız ve talebeye bir zorunlu hizmet veyahut geri ödeme yükümlülüğü getirmemektedir.

Vakfımız burs programında yer alan üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’dir. Bursiyer sayısı 2017-2018 eğitim döneminde her üniversiteden 25 kişi olmak üzere toplam 175 kişidir.

Elginkan Vakfı Bursu 12 ay müddetle verilmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde lisans talebelerine yönelik Elginkan Vakfı Bursu 400 TL/Ay’dır. Burs müracaatları burs programında yer alan üniversitelerin alakalı bölümlerine yapılmaktadır. Elginkan Vakfına burs müracaatı yapılmamaktadır.

Burs müracaatları alakalı Üniversitelere Eylül ayının başından itibaren yapılmakta ve Eylül ayının sonuna kadar işlemler devam etmektedir.

Ayrı olarak Elginkan Topluluğu üyelerinin başarılı ve ihtiyacı olan çocuklarına 2008 seneninden bu yana burs verilmektedir. Bursiyer sayısı 2017-2018 eğitim döneminde 75 kişidir. Burs meblağı, diğer lisans eğitim desteğinde olduğu gibi 400 TL/Ay’dır.

Bursiyerler, üniversitelerin Elginkan Vakfına aday ve yedek olarak belirlediği bursiyerler arasından, Üniversitelerden de bir temsilci olmak üzere, Elginkan Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılan değerlendirme ile adayların muvaffakiyet vaziyetleri ve parasal desteğe ihtiyaçları asal alınarak belirlenmektedir.

Lisans Bursları

Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni talebelerle, ara sınıf talebelerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî olanaktan daha yoksun olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir:

Ara sınıf talebeleri için burs, altyıl veya sömestir normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ilave etmeli başarı not vasatisi 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst sene veya döneme geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Muvaffakiyet derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları

Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî olanağı kısıtlı olan talebelere müracaat etmeleri halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yükseklisans için talebenin lisans mezuniyet genel not vasatisinin en az 3.00/4.00 veya 75/100; doktora için de yükseklisans genel not vasatisinin en az 3.20/4.00 veya 80/100 olması koşuldur. Müracaatların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve endüstrinin ilmi ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

DİĞER ŞARTLAR VE ÖZELLİKLER

Vakıf burslarına müracaat tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 22; tezli yüksek lisans düzeyinde 26; doktora düzeyinde 28 yaşından büyük olmamaları koşuldur. Askerlik görevini uzun müddetli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha ilave edir. Lisansüstü burslarına müracaatlarda adayların tez danışmanları veyahut diğer öğretim azalarından isteyerek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu aranır.

Elginkan Vakfı Burs Yönetmeliği

Türkçe makale özgünleştirme e-burs.net tarafından yapılmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir