How To Order Authentic Jerseys Online
Tour De France Jerseys
Where Find Wholesale Urban Heat-Transfer Clothing

5 Can t Miss Baseball Gifts For Kids
How Much Do Floridas Cities Benefit From Major League Baseball Spring Training
This Colorations Regarding Nfl Jerseys Were Being Decorative
Dog Clothes For The Teachers Or Sports Fan
Stephen Strasburg Shines In Mlb Debut A Stop By At Nationals Park
Budget Nfl Jerseys Pleasant Way For Hunting
The Excellent The Atlanta Hawks And Boston Celtics Jerseys


Football Jerseys As Admired Since The Overall Game Sport

Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » DOSAB SİAD Üniversite Burs Başvurusu

DOSAB SİAD Üniversite Burs Başvurusu

DOSABSIAD bölgedeki yatırımcı, endüstrici ve işadamlarını bir çatı altında toplayarak, azalar arasında dayanışma sağlayıp, bölgenin ve bölgede yer alan firmalarin ekonomik, sosyal, kültürel meselelerine hızlı analiz eder üretmek, daha iyi şartlarda faaliyet gösterebilmelerini sağlamak, milli ve beynelmilel ticarı ilişkilerini geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak emeliyle heyetmiştir.

Müracaat Şartları

1. T.C. yurttaşı olmak,
2. Talebenin anne veya babasının DOSAB hudutları içinde bulunan firmalarda çalışıyor olmak,
3. Talebenin lisans öğrenimi görüyor olmak, (4 senelik veya daha fazla eğitim veren okullar),
4. DOSAB Bursundan 2017-2018 döneminde yararlanan kardeşi bulunmamak,
5. Ara sınıflar için genel muvaffakiyet vasatisi 4 üzerinden 2,25 olup, en fazla 2 başarısız dersi olan talebelerin müracaatları kabul edilecektir.

Müracaat için ihtiyaç duyulan belgeler

1. Talebe vesikası, (okuldan onaylı veya e-devlet yoluyla alınmış belgeler kabul edilecektir)
2. Ara sınıf talebeler için öğrenime başladığı seneden itibaren notlarını gösteren vesika (transkript),
3. Yeni kayıt yaptıranlar için ÖSYM netice vesikası fotokopisi,
4. Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği vesika)
5. Ailenin mali vaziyetini gösteren onaylı belgeler (Aylık bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık aylığı gösterir vesika, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Müesseseninden anne ve baba hesabına kayıt olmadığına konusunda vesika (alakalı müessese veya e-devlet web sitesinden alınabilir.),/ anne veya babanın gelir vaziyetinin gösterilmediği müracaat geçersizdir.
6. Ailenin oturduğu hane kira ise kira kontratı fotokopisi/konut kredili ise bankadan alınan kredi ödeme dökümü,
7. Talebenin oturduğu hane kira ise kira kontratının fotokopisi/yurtta kalıyor ise yurt sözleşmesi veya ödeme tasarısı fotokopisi, 8. İşbankası’nın rastgele bir şubesinden talebe hesabına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi,

Adaylar müracaat vesikalarını 22 Eylül 2017 tarihine kadar DOSABSİAD Mustafa Karaer Cad. No:18/B PK: 16369 DOSAB / BURSA adresine teslim edeceklerdir.

Türkçe makale özgünleştirme otospin.com tarafından yapılmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir