United s New Jerseys Number
Good Group Football Kits
Randy Jones Jerseys - Perfect For Randy Jones' Fans
Cheap Nfl Jerseys Online 2011
It Entirely Possible That Nfl Jerseys Are For Longest Season Of All The Sports

Sports Industry Takes T-Shirt Fashion To Next Level
Are That You Steelers Jerseys Fan Perhaps You Got Distinct
A Guide Booklet To Buy Nfl Jerseys
Stylish Steelers Jerseys For Casual Wear
Framing A Sports Jersey
Güncel Burs Haberleri
Anasayfa » Aktif Burslar » Atatürkçü Düşünce Derneği Burs Başvurusu 2015

Atatürkçü Düşünce Derneği Burs Başvurusu 2015

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından orta ve yüksek öğrenim talebelerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için burs verilecektir. Burstan faydalanmak isteyenler, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri’ne bizzat müracaatta bulunurlar. Müracaat, Talebenin devam edeceği okulun bulunduğu yerdeki Dernek Şubesine veya Genel Merkeze yapılır. Okulun bulunduğu yerde Dernek şubesi yok ise müracaat en yakın şubeye yapılır.

 

Başvurular bitirdikten sonra mevcut burs bütçesine göre burs verilecek talebe sayısı ve meblağı GYK veya Şube İdare Heyeti toplantısında belirlenir. Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs meblağı yerine,100 TL’den az olmamak şartıyla belirlenecek uygun miktarda daha fazla talebeye burs verilmesi asaldır.

Burs almak için müracaat eden talebelerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

 • T.C. yurttaşı olmak,
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir fert olmak,
 • Atatürkçü Düşünce Derneği azası olmak veyahut Atatürkçü Düşünce Derneğinin en az bir azasının referansına sahip olmak,
 • Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından parasal desteğe ihtiyacı bulunmak,
 • Yurt içinde ortaöğretim müesseselerinde okuyan veya iki veya dört sene müddetli örgün eğitim veren yüksek öğrenim müesseselerinde öğrenim görmek veya lisans veyahut yüksek lisans talebesi olmak,
 • Başarısını belgelemek,

Burs Komisyonu aldığı müracaatları inceler ve bursun bağlanması ile ilgili aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapar:

 • Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
 • Ailesinin gelir vaziyeti,(Ailede ansızın fazla asgari fiyatla çalışan aile ferdinin olmaması )
 • Ailesinde okuyan kardeş sayısı,
 • Ailesinin oturduğu yer, ( mahalle-mal sahibi-kiracı )
 • Talebenin ara sınıflardaki not vaziyetini gösterir vesika.
 • Dernek çalışmalarınaolabilecek katılım ve katkısı,
 • Genel Merkez veya Şube Gençlik Kolu bünyesinde aktif çalışan azalardan burs müracaatı yapan varsa, bu kişilere öncelik tanınır

Burs almaya hak kazanan talebelerden; aşağıdaki vesikaları bir hafta içerisinde tedarik etmeleri istenir. Bunlar:

 • Kimlik Fotokopisi
 • Talebe Vesikası
 • İkametgâh Vesikası- Eğitim döneminde ailesinin yanında kalmıyorsa kaldığı yerin ikametgah vesikası, (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, talebe evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerin ikametgâh vesikası)
 • Ailenin gelir vaziyetini gösteren vesika (aylık bordrosu vb.)

Genel Merkez veya Şubelerde açılacak ayrı bir banka hesabında burs havuzu oluşturulur. Bütün burs kazanımları bu havuza aktarılır. Ödemeler, saymanlık tarafından hazırlanan banka direktifi ile yapılır. Ödemelere Kasım ayı bakımından başlanır. Burs müddeti talebenin başarısına bağlı olarak 1 öğrenim senesidir. Genel Merkez veya Şube idaresinin alacağı kararla gün belirleyerek ödenir.

Aşağıda belirtilen hallerin Burs komisyonu kanalı ile Genel Merkez veya Şube İdare Heyeti tarafından belirlemesi neticeninde burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:

 • Dernek etkinliklerine ve Gençlik Kolu çalışmalarına geçerli mazeret dışında düzenli olarak katılım ve katkı sağlamayanların,
 • Derneğin kuruluş emeline, tüzüğüne ters hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının GYK veya Şube İdare Heyetince haklı gerekçelere dayandığı anlaşılanların,
 • Atatürk ilke ve devrimlerine ters hayat tarzı içinde bulunanların,
 • 9. maddede yer alan bilgilendirme vesikalarında ve müracaat formunda gerçeğe ters bildirimde bulunduğu anlaşılanların,
 • Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,
 • Kendisine burs bağlandıktan sonra, rastgele bir müessese/ kuruluşta sigortalı olarak aylık karşılığı çalışmaya başlayanların,
 • Okulundan mezun olanların

bursu GYK veya Şube İdare Heyeti kararıyla kesilir.

MÜRACAATLAR BİZZAT YAPILMAKTA OLUP. SON TARİH 1 EKİM 2015’TİR.

 

İSTENEN BELGELER:

1. 1 ADET VESİKALIK RESİM

2. ÖĞRENCİ BELGESİ

3. AİLE MALİ VAZİYETİNİ BELİRTEN BELGE (MAAŞ BORDROSU VS.)

4. YURTTA KALINIYORSA YURT BELGESİ, KİRA İSE KİRA SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ

Burs yönergesi için tıklayınız.

 

Türkçe makale özgünleştirme otospin.com tarafından yapılmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir

KYK öğrencilere toplu ödeme yapacak mı?

KYK burs/kredisi alma isteyen talebelerin en sık sorduğu suallerden bir tanesi. Ekim ayının ilk haftası müracaatları ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir